1 year ago with 718 notes
#N #Pokemon #pokemon gif #Pokemon Black #Pokemon White #chair #spin #gif #plasma #team plasma


 1. rogueofbleedingheart reblogged this from mudkipandmew
 2. mudkipandmew reblogged this from heir-of-shota
 3. heir-of-shota reblogged this from davekatstrider
 4. imtetra reblogged this from shoro-envy
 5. mehicepipi reblogged this from okamiko
 6. okamiko reblogged this from enkiz
 7. silver-n-ruby reblogged this from system--error
 8. system--error reblogged this from enkiz
 9. mythalsfavor reblogged this from bunnytier
 10. bunnytier reblogged this from profsycamore
 11. orangeapocalypse reblogged this from profsycamore
 12. shadowbird712 reblogged this from lozchic3
 13. lozchic3 reblogged this from profsycamore
 14. kvornantricou reblogged this from profsycamore
 15. profsycamore reblogged this from strawberryorange
 16. midorkykawa reblogged this from explosive-fishing
 17. deadpwn reblogged this from enkiz
 18. scarfty reblogged this from shyukurimu
 19. lifesketcher reblogged this from strawberryorange
 20. paperhyena reblogged this from splitsoulsister
 21. splitsoulsister reblogged this from strawberryorange
 22. yewhawducks reblogged this from britishstarr
 23. darktoshiro reblogged this from britishstarr
 24. britishstarr reblogged this from magikarrp
 25. nemichan reblogged this from fierycatgirl